องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 193 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพนมหมู่ที่ 7 (คุ้มโคกมะกะ) แบบปร4 [ 11 เม.ย. 2562 ]100
82 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพนมหมู่ที่ 7 (โคกมะกะ) แบบปร.5 [ 11 เม.ย. 2562 ]96
83 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพนมหมู่ที่ 7(โคกมะกะ) แบบบก.1 [ 11 เม.ย. 2562 ]90
84 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านประทัดบุหมู่ที่ 8 สายทางบ้านประทัดบุไปบ้านสระกอร์ แบบปร4-5 [ 11 เม.ย. 2562 ]110
85 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านประทัดบุหมู่ที่ 8 สายทางบ้านประทัดบุไปบ้านสระกอร์ แบบบก.1 [ 11 เม.ย. 2562 ]98
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหินคลุกม.6 สายทางบ้านนางบัวเรียว สุขสมาน ไปทุ่งนา [ 2 เม.ย. 2562 ]101
87 จัดซื้อวัสดุหินคลุกปรับปรุงถนนบ้านสวายปรีง ม.6 [ 28 มี.ค. 2562 ]106
88 แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 15 ม.ค. 2562 ]44
89 จดหมายข่าว2562 [ 2 ม.ค. 2562 ]124
90 แผ่นพับงานจัดเก็บรายได้2562 [ 2 ม.ค. 2562 ]118
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัลติกคอนกรีตโดยวิธีPavementln-Place Recycling บ้านปจิกพัฒนาหมู่ที่ 9 สายทางบ้านปจิก-บ้านภูมิกันดาร [ 14 ธ.ค. 2561 ]115
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.3บ้านสระกอร์ สายทางสระกอร์ไปบ้านประทัดบุ [ 14 ธ.ค. 2561 ]134
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.6 สายบ้านสวายปรีง-บ้านสระกอร์ [ 14 ธ.ค. 2561 ]125
94 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 [ 10 ธ.ค. 2561 ]14
95 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง [ 26 พ.ย. 2561 ]117
96 แบบปปช.1โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัลติกคอนกรีตด้วยวิธี Pavementln Place Recycling บ้านปจิกพัฒนาหมู่ที่ 9 สายทางบ้านปจิก-บ้านภูมิกันดาร [ 22 พ.ย. 2561 ]127
97 แบบปปช.1โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.6 สายบ้านสวายปรีง-บ้านสระกอร์ [ 22 พ.ย. 2561 ]108
98 แบบปร.4-5โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัลติกคอนกรีต ด้วยวิธี Pavementln-Place Recycling บ้านปจิกพัฒนาหมู่ที่9 สายทางบ้านปจิก-บ้านภูมิกันดาร [ 22 พ.ย. 2561 ]115
99 แบบปร.4-5โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสวายปรีง ม.6สายทางบ้านสวายปรีง-บ้านสระกอร์ [ 22 พ.ย. 2561 ]126
100 แบบปปช.1โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.3 สายทางบ้านสระกอร์ไปบ้านประทัดบุ [ 22 พ.ย. 2561 ]127
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10