องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 196 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองยาวหมู่ที่ 2 สายทางบ้านหนองยาวไปบ้านสระกอร์ แบบบก.1 [ 23 เม.ย. 2562 ]136
82 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านประทัดบุหมู่ที่ 8 สายทางบ้านนายสุพร สุลินทบูรณ์ แบบปร.4-ปร.5 [ 23 เม.ย. 2562 ]120
83 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านประทัดบุหมู่ที่ 8 สายทางบ้านนายสุพร สุลินทบูรณ์ แบบปร.4-ปร.5 [ 23 เม.ย. 2562 ]126
84 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านประทัดบุหมู่ที่ 8 สายทางบ้านนายสุพร สุลินทบูรณ์ แบบบก.1 [ 23 เม.ย. 2562 ]124
85 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพนมหมู่ที่ 7 (คุ้มโคกมะกะ) แบบปร4 [ 11 เม.ย. 2562 ]121
86 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพนมหมู่ที่ 7 (โคกมะกะ) แบบปร.5 [ 11 เม.ย. 2562 ]115
87 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพนมหมู่ที่ 7(โคกมะกะ) แบบบก.1 [ 11 เม.ย. 2562 ]113
88 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านประทัดบุหมู่ที่ 8 สายทางบ้านประทัดบุไปบ้านสระกอร์ แบบปร4-5 [ 11 เม.ย. 2562 ]131
89 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านประทัดบุหมู่ที่ 8 สายทางบ้านประทัดบุไปบ้านสระกอร์ แบบบก.1 [ 11 เม.ย. 2562 ]119
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหินคลุกม.6 สายทางบ้านนางบัวเรียว สุขสมาน ไปทุ่งนา [ 2 เม.ย. 2562 ]121
91 จัดซื้อวัสดุหินคลุกปรับปรุงถนนบ้านสวายปรีง ม.6 [ 28 มี.ค. 2562 ]126
92 แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 15 ม.ค. 2562 ]68
93 จดหมายข่าว2562 [ 2 ม.ค. 2562 ]146
94 แผ่นพับงานจัดเก็บรายได้2562 [ 2 ม.ค. 2562 ]135
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัลติกคอนกรีตโดยวิธีPavementln-Place Recycling บ้านปจิกพัฒนาหมู่ที่ 9 สายทางบ้านปจิก-บ้านภูมิกันดาร [ 14 ธ.ค. 2561 ]134
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.3บ้านสระกอร์ สายทางสระกอร์ไปบ้านประทัดบุ [ 14 ธ.ค. 2561 ]164
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.6 สายบ้านสวายปรีง-บ้านสระกอร์ [ 14 ธ.ค. 2561 ]148
98 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 [ 10 ธ.ค. 2561 ]36
99 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง [ 26 พ.ย. 2561 ]139
100 แบบปปช.1โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัลติกคอนกรีตด้วยวิธี Pavementln Place Recycling บ้านปจิกพัฒนาหมู่ที่ 9 สายทางบ้านปจิก-บ้านภูมิกันดาร [ 22 พ.ย. 2561 ]169
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10