องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
 


การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy และการขับเคลื่อนจริยธรรมของหน่วยงาน


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 
นายพันธ์เทพ  ฐานุพงศ์ชรัช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่พนักงานองค์ การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ ร่วมรับฟังแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการ "งดรับ-งดให้ " ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  รวมถึงได้ชี้แจงแนวทางเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตนตามแนวปฏิบัติ Dos & Don't  เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและแนวทางในการปฏิบัติตนทางจริยธรรม ในคราวประชุมพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2/2566 ประจำปี 2566  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ ชั้น 2 

2024-03-15
2024-03-15
2023-12-26
2023-08-11
2023-03-18
2023-02-21
2023-02-10
2022-09-05
2022-07-05
2022-06-23