องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 271 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 จดหมายข่าวจากองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ 2566 [ 2 พ.ย. 2565 ]27
2 แผ่นพับ(สี) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566 [ 2 พ.ย. 2565 ]32
3 แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2566(ทำเอง) [ 2 พ.ย. 2565 ]199
4 แผ่นพับภาษีป้าย2566 [ 2 พ.ย. 2565 ]126
5 โครงการออกสำรวจข้อมูลภาคสนามประจำปี 2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]31
6 ประกาศการจัดทำแผนการจัดเก็บรายได้ประจำปี 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]27
7 แผนการจัดเก็บรายได้ประจำปี2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]24
8 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลประทัดบุ [ 30 มิ.ย. 2565 ]86
9 ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2565 พ.ค ,มิย., ก.ค. 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]84
10 รายงานผลการดำเนินโครงการปรองดองสมานฉันท์ฯ กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตฯ ประจำปี 2565 [ 13 มิ.ย. 2565 ]87
11 รายงานผลการดำเนินโครงการปรองดองสมานฉันท์ฯ กิจกรรมรณรงค์ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติฯ ประจำปี 2565 [ 20 พ.ค. 2565 ]88
12 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลประทัดบุ [ 19 พ.ค. 2565 ]137
13 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลประทัดบุ [ 21 เม.ย. 2565 ]108
14 ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยหนองละเบิก บ้านปจิก หมู่ที่ ๔ [ 20 เม.ย. 2565 ]86
15 ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านพนม หมู่ที่ ๗ ไปบ้านโคกลาว ตำบลไพล [ 19 เม.ย. 2565 ]87
16 ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยนางเทียบ ซื่อความซื่อ บ้านสวายปรีง หมู่ที่ 6 [ 18 เม.ย. 2565 ]81
17 ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ หมู่ที่ ๓ [ 18 เม.ย. 2565 ]85
18 ประกาศราคากลางงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชั้นล่าง อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ หมู่ที่ 3 [ 11 มี.ค. 2565 ]85
19 ประกาศราคากลางงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ หมู่ที่ 3 [ 11 มี.ค. 2565 ]72
20 ประกาศราคากลางงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ หมู่ที่ 3 [ 11 มี.ค. 2565 ]81
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14