องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
 


นายกอบต.ประทัดบุ เปิดงาน MOI Wast Bank Week มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ


นายพันธ์เทพ ฐานุพงศ์ชรัช นายกอบต.ประทัดบุ เปิดงาน MOI Wast Bank Week มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะโดยมีกิจกรรม ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรในอบต.ประทัดบุและประชาชนทั่วไปเกิดความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมให้คัดแยกขยะ กิจกรรมสมัครสมาชิก กิจกรรมคัดแยกขยะ กิจกรรมสาธิตวิธีการรับซื้อขยะ 
ณ อบต.ประทัดบุ และจะขยายผลไปสู่หมู่บ้านอื่นๆต่อไป

2024-03-15
2024-03-15
2023-12-26
2023-08-11
2023-03-18
2023-02-21
2023-02-10
2022-09-05
2022-07-05
2022-06-23