องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
 


โครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนเจริญราษฎ์วิทยา


ในวันที่ 31 พ.ค 2567 นางสาวจารุณี ล่องพริก รองนายกอบต. ประทัดบุ ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเจริญราษฎ์วิทยา ณ วัดราษฎ์เจริญผล

2024-05-31
2024-03-15
2024-03-15
2023-12-26
2023-08-16
2023-08-11
2023-03-18
2023-02-21
2023-02-10
2022-09-05