องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งชุมชนมวลชนสัมพันธ์


องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ ร่วมกับ  สถานีตำรวจภูธรตำบลทุ่งมน และประชาชนบ้านปจิกหมู่ที่ 4 ได้จัดโครงการฝึกอบรมสร้างเสริมความเข้มแข็งชุมชนมวลชนสัมพันธ์ ในวันที่ 2 - 4  มิถุนายน  2558 ณ ศาลากลางหมู่บ้านปจิก หมู่ที่ 4 เพื่อเป็นการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดภายในชุมชน 
2024-05-31
2024-03-15
2024-03-15
2023-12-26
2023-08-16
2023-08-11
2023-03-18
2023-02-21
2023-02-10
2022-09-05