องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
 


โครงการเศรษฐกิจพอเพียง


องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ ได้จัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม: ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ และทำปุ๋ยหมักชีวภาพในครัวเรือน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2558  ณ ศาลากลางหมู่บ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3 และศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ของนายธีรศักดิ์ พลวงงาม บ้านประทัดบุ หมู่ที่ 8 ต.ประทัดบุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา โดยมี นายก อบต. เป็นประธานเปิดโครงการ  ได้รับความร่วมมือดี จาก..ผู้นำชุมชน ประชาชนตำบลประทัดบุ และพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมโครงการ 
2023-08-11
2023-03-18
2023-02-21
2023-02-10
2022-09-05
2022-07-05
2022-06-23
2022-06-21
2022-06-08
2022-05-20