องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
 


โครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบลและแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559


โครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบลและแผนชุมชน
องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุได้ดำเนินการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านเพื่อจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2560-2562) โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 ถึง วันที่ 15 มีนาคม 2559 ทั้ง 9 หมู่บ้าน ได้รับความร่วมมือจากผู้นำหมู่บ้าน ส.อบต.อสม.และประชาชนเป็นอย่างดี โดยได้มีกิจกรรมการร่วมคิดร่วมทำ เสนอปัญหาและเกมส์ต่างๆอย่างสนุกสนาน...เด้อจ้า...  
2023-08-11
2023-03-18
2023-02-21
2023-02-10
2022-09-05
2022-07-05
2022-06-23
2022-06-21
2022-06-08
2022-05-20