องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
 


กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2559


อบต.ประทัดบุ ร่วมกับ รพ.สต. ประทัดบุ /กศน.ปราสาท ได้จัดโครงการ"กิจกรรมวันผู้สูงอายุ"   ประจำปีงบประมาณ 2559  ในวันที่ 14 เมษาน 2559  ณ วัดราษฎร์เจริญผล (วัดตาเมาะ)  เป็นการอนุรักษ์ประเพณีไทยให้คงอยู่และสืบทอดแก่คนรุ่นหลัง และเพื่อให้ประชาชนในชุมชนเกิดความรัก สามัคคี และมีจิตสำนึกที่ดีต่อบรรพุรุษ  ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน ประชาชนตำบลประทัดบุและตำบลใกล้เคียง
2023-08-11
2023-03-18
2023-02-21
2023-02-10
2022-09-05
2022-07-05
2022-06-23
2022-06-21
2022-06-08
2022-05-20