องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
 


โครงการมหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ


อบต.ประทัดบุ ได้จัดกิจกรรม "มหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ" เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดีขี้น โดยมีการเผ้าระวังสุขภาพ ให้กับผู้สูงอายุและประชาชนตำบลประทัดบุ ภายใต้แนวคิด "เสริมสร้างชีวิตให่ ให้คนไทยมีความสุข" 

2024-05-31
2024-03-15
2024-03-15
2023-12-26
2023-08-16
2023-08-11
2023-03-18
2023-02-21
2023-02-10
2022-09-05