องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
 


โครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559


อบต.ประทัดบุ ได้จัดโครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว  เพื่อให้ประชาชในตำบลประทัดบุได้
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างชุมชนให้น่าอยู่ และร่วมถวายเป็นราชกุศลแด่พระบทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  วันศุกร์ ที่  10  มิถุนายน  2559  ณ  วัดบ้านจบก  หมู่ที่ 1 บ้านจบก  ต.ประทัดบ  อ.ปราสาท  จ.สุรินทร์  โดยได้รับความร่วมมือจาก หน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชนและประชาชนต.ประทัดบุ ด้วยดีเสมอมา
2023-08-11
2023-03-18
2023-02-21
2023-02-10
2022-09-05
2022-07-05
2022-06-23
2022-06-21
2022-06-08
2022-05-20