องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
 


โครงการเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่


กศน.อ.ปราสาท ร่วมกับ อบต.ประทัดบุ ร่วมเปิดโครงการศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ประจำตำบลประทัดบุ วันจันทร์ที่ 13  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2559  ณ  กศน.ต.ประทัดบุ
อ.ปราสาท  จ.สรินทร์  โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน  อสม. และประชาชนชาวตำบลประทัดบุ
ทุกท่าน
2024-05-31
2024-03-15
2024-03-15
2023-12-26
2023-08-16
2023-08-11
2023-03-18
2023-02-21
2023-02-10
2022-09-05