องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตยบนวิถึชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง


กศน.ตำบลประทัดบุ ร่วมกับ อบต.ประทัดบุ ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตยบนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง  โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน  อสม. และประชาชนต.ประทัดบุ ในวันที่ 12  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2559    ณ  กศน. ตำบลประทัดบุ อ.ราสาท จ. สุรินทร์  
2023-08-11
2023-03-18
2023-02-21
2023-02-10
2022-09-05
2022-07-05
2022-06-23
2022-06-21
2022-06-08
2022-05-20