องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
 


โครงการหนึ่งคน หนึ่งฝน หนึ่งต้น เพื่อประชาชนชาวไทย ประจำปีงบประมาณ 2559


  อบต.ประทัดบุ ร่วมกับ  หน่วยป้อกันรักษาป่าที่สร.2ค่ายวีรวัฒน์โยธิน จ.ทหารบกสุรินทร ฝ่ายปกครอง พร้อมด้วยหน่วยงานราชการในเขตอ.ปราสาท และอ.เมืองสุรินทร์ ได้ร่วมบูรณาการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา มหาราชินี 12 สิงหาคม 2559 และเพื่อฟื้นฟูสภาพพื้นที่ป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นการเพิ่มความสมดุลตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่วยลดภาวะโลกร้อน
2024-03-15
2024-03-15
2023-12-26
2023-08-11
2023-03-18
2023-02-21
2023-02-10
2022-09-05
2022-07-05
2022-06-23