องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2559


  อบต.ประทัดบุ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน คณะครู/นักเรียน  รพ.สต. ตำรวจ และประชาชนต.ประทัดบุ ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมประเพณ๊แห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2559  วัตถุปรสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม ทำนุบำรุงศาสา และเสริมสร้างความสามัคีในชุมชน
2023-08-11
2023-03-18
2023-02-21
2023-02-10
2022-09-05
2022-07-05
2022-06-23
2022-06-21
2022-06-08
2022-05-20