องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
 


โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559


อบต.ประทัดบุ  ได้จัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันนที่ 25-26 สิงหาคม 2559 ณ ศาลากลางหมู่บ้านประทัดบุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โดยมัวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างไม่ประมาท ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น
2023-08-11
2023-03-18
2023-02-21
2023-02-10
2022-09-05
2022-07-05
2022-06-23
2022-06-21
2022-06-08
2022-05-20