องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
 


โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2560 กิจกรรม : "เดินตามรอยพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง"


อบต.ประทัดบุ ได้จัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  กิจกรรม : "เดินตามรอยพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง "ระหร่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชน อสม. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประชาชนทั่วไปและผู้ด้อยโอกาส ได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 และได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการประกอบอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำแนวทางพระราชดำริมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันตามหลักการพอเพียง
2024-05-31
2024-03-15
2024-03-15
2023-12-26
2023-08-16
2023-08-11
2023-03-18
2023-02-21
2023-02-10
2022-09-05