องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
 


โครงการอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพแก่กลุ่มสตรี


  อบต.ประทัดบุ ได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพแก่กลุ่มสตรี กิจกรรม: การจัดทำดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มสตรี และประชาชนทั่วไปได้รับความรู้ในการทำดอกไม้จันทน์ และเป็นการพัฒนาตนเองเพื่อสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้แก่ชุมชน  ในวันที่  21  มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสภา อบต. ประทัดบุ
2024-05-31
2024-03-15
2024-03-15
2023-12-26
2023-08-16
2023-08-11
2023-03-18
2023-02-21
2023-02-10
2022-09-05