องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2560


อบต.ประทัดบุ ได้ดำเนินการฝึกอบรมและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวันที่  11  กรกฎาคม  2560  ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ และได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนตำบลประทัดบุ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ด้วยดีเสมอมา
2024-03-15
2024-03-15
2023-12-26
2023-08-11
2023-03-18
2023-02-21
2023-02-10
2022-09-05
2022-07-05
2022-06-23