องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
 


ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ประจำปี 2560


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นางระเบียบ เหมือนวาจา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ  เป็นประธานเปิดพิธีประกาศเจตจำนงในการบิรหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ประจำปี 2560  ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยคณะผู้บริหารฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และภาคประชาชน เพื่อเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564)
2024-05-31
2024-03-15
2024-03-15
2023-12-26
2023-08-16
2023-08-11
2023-03-18
2023-02-21
2023-02-10
2022-09-05