องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
 


โครงการปรองดองสมานฉันท์ ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น


วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560  องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ  ได้จัดกิจกรรม โครงการปรองกองสมานฉันท์ ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น เพื่อแสดงพลังความสามัคคี ขจัดความขัดแย้ง ฝึกภาวะผู้นำ นำไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ มีประชาชนเข้าร่วมกว่า 100 ราย กิจกรรมโครงการได้มีการแสดงสัญญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ร่วมกับประชาชน
2023-08-11
2023-03-18
2023-02-21
2023-02-10
2022-09-05
2022-07-05
2022-06-23
2022-06-21
2022-06-08
2022-05-20