องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
 


โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563


วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรทุ่งมน จัดโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ  2563 โดย นายพิเชฐ  บุญประสิทธิ์ รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต. ประทัดบุ เป็นประธานร่วมปลูกป่า ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์ บ้านพนม หมู่ที่ 7 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุริืินทร์  มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นการเพิ่มความสมดุลตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึก  ความรู้สึกรัก หวงแหนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ..และขอขอบคุณผู้นำชุมชน/สมาชิกสภา อบต. /อสม. ราษฎรในพื้นที่ตำบลประทัดบุ ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

2024-05-31
2024-03-15
2024-03-15
2023-12-26
2023-08-16
2023-08-11
2023-03-18
2023-02-21
2023-02-10
2022-09-05