องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
 


การประกาศเจตจำนงสุจริตโปร่งใสในการบริหารงานและประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นประจำปี 2564


11 พฤษภาคม 2564 นายพิเชฐ บุญประสิทธิ์ รองปลัองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุร่วมกับพนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริต โปร่งใสในการบริหารงานและประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ 

2023-08-11
2023-03-18
2023-02-21
2023-02-10
2022-09-05
2022-07-05
2022-06-23
2022-06-21
2022-06-08
2022-05-20