องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
 


ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019


ชุดเคลื่อนที่เร็วอบต.ประทัดบุ ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
(COVID-19) หลังพบมีผู้ป่วยติดเชื้อยืนยัน 1 ราย ที่บ้านพนม หมู่ที่ 7 

2024-05-31
2024-03-15
2024-03-15
2023-12-26
2023-08-16
2023-08-11
2023-03-18
2023-02-21
2023-02-10
2022-09-05