องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
 


ประชุมพิจารณาช่วยเหลือประชาชน กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019


คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่ประชุมมีมติให้ความช่วยเหลือ จำนวน 34 ครัวเรือน 61 ราย 

2023-08-11
2023-03-18
2023-02-21
2023-02-10
2022-09-05
2022-07-05
2022-06-23
2022-06-21
2022-06-08
2022-05-20