องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
 


เตรียมถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชน


พนักงาน ลุกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ ร่วมกันจัดเตรียมถุงยังชีพสำหรับนำไปมอบให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลประทัดบุ
ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

2023-08-11
2023-03-18
2023-02-21
2023-02-10
2022-09-05
2022-07-05
2022-06-23
2022-06-21
2022-06-08
2022-05-20