องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
 


ตรวจสอบวาตภัย


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  กองช่างและคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ลงพื้นที่สำรวจ ตรวจสอบความเสียหายจากวาตภัย พายุพัดหลังคาโรงเรือนเลี้ยงสัตว์และฉางข้าวของประชาชนบ้านภูมิกันดาร หมู่ที่ 5  จำนวน 2 ราย

2024-05-31
2024-03-15
2024-03-15
2023-12-26
2023-08-16
2023-08-11
2023-03-18
2023-02-21
2023-02-10
2022-09-05