องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
 


กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ


วันที่ 14 กุมภาพันธ๋  2565  นายพันธ์เทพ  ฐานุพงศ์ชรัช นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ และฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ ได้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ได้แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารท้องถิ่นคนปัจจุบัน ที่มีต่อการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรม และความโปร่งใส และเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและจริยธรรม โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ เป็นประธาน ในการแสดงสัญลักษณ์ ดังกล่าว ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุุรินทร์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน 

2024-05-31
2024-03-15
2024-03-15
2023-12-26
2023-08-16
2023-08-11
2023-03-18
2023-02-21
2023-02-10
2022-09-05