องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
 


ประชุมการดำเนินการเคาะประตูครัวเรือนยากจนและลงพื้นที่เยี่ยมเยือนผู้ได้รับการคัดเลือกที่อยู่ในข่ายขจัดความยากจน


วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายพันธ์เทพ  ฐานุพงศ์ชรัช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ มอบหมายให้นายอดิศร  นิราศโศรก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ เข้าร่วมประชุมดำเนินการเคาะประตูครัวเรือนยากจน ร่วมกับอำเภอปราสาท เพื่อจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ณ ศาลาประชาคมบ้านประทัดบุ หมู่ที่ 8 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ และลงพื้นที่เยี่ยมเยือนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ





2023-03-18
2022-09-05
2022-07-05
2022-06-23
2022-06-21
2022-06-08
2022-05-20
2022-05-16
2022-04-22
2022-03-21