องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน


คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก "การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพฯ"

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก "การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพฯ"
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ต.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ