องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง


แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560)

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ  ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2558-2560) ตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ (ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์) ในการประชุมครั้งที่ 9/2557  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557  เพื่อเป็นกรอบการกำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามระยะเวลาที่กำหนด

    เอกสารประกอบ แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ