องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th
 
 
  ลานกีฬาและสถิติการใช้ลานกีฬา[วันที่ 2021-08-23][ผู้อ่าน 104]
 
  พัฒนาและเร่งมือเตรียมสถานที่จัดทำศูนย์พักคอยผู้ป่ว...[วันที่ 2021-07-24][ผู้อ่าน 62]
 
  ประชุมเข้มเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด[วันที่ 2021-07-22][ผู้อ่าน 68]
 
  ส่งมอบน้ำยาพ่นให้ทีมชุดเคลื่อนที่เร็วประจำหมู่บ้าน[วันที่ 2021-06-24][ผู้อ่าน 79]
 
  โครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ร่วม...[วันที่ 2021-06-16][ผู้อ่าน 81]
 
  อาสาด้วยใจ บำบัดทุกข์บำรุงสุข[วันที่ 2021-06-16][ผู้อ่าน 90]
 
  ประชุมหารือมาตรการกรณีการจัดงานศพและงานแต่ง[วันที่ 2021-06-16][ผู้อ่าน 84]
 
  ตรวจประเมินเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของโรงเ...[วันที่ 2021-05-26][ผู้อ่าน 76]
 
  ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวัง โรคลัมปี สกิน[วันที่ 2021-05-26][ผู้อ่าน 80]
 
  ส่งมอบถุงยังชีพ[วันที่ 2021-05-14][ผู้อ่าน 106]
 
  ตรวจสอบวาตภัย[วันที่ 2021-05-14][ผู้อ่าน 67]
 
  เตรียมถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชน[วันที่ 2021-05-12][ผู้อ่าน 77]
 

หน้า 1|2|3|4|5