องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th
 
 
 

 

 


  โครงการเหล่ากาชาดห่วงใย สร้างบ้านผู้ยากไร้ผู้ด้อยโ...
   
  ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ศยช.ตำบลประทัดบุ (กรณีการช...
    วันที่ 13 กันยายน 2562 นางเขมานันท์ ขบวนฉลาด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริห...
  คณะกรรมการ ศยช.ตำบลประทัดบุ ร่วมเป็นพยานส่งมอบเงิน...
    นางเขมานันท์ ขบวนฉลาด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ และ...
  ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ศยช.ตำบลประทัดบุ (จำนวน 4 ...
    วันที่ 28 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลประทัดบุ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจ...
 


 
 
 

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2556