องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน [ 28 เม.ย. 2563 ]10
2 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562 [ 6 ก.พ. 2563 ]24
3 รายงานรับ - จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 28 ต.ค. 2562 ]34
4 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 19 พ.ย. 2561 ]51
5 รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 26 ต.ค. 2561 ]102
6 รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 25 ต.ค. 2560 ]78
7 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 28 ธ.ค. 2559 ]112
8 รายรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 21 ต.ค. 2559 ]77