องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 1 มี.ค. 2564 ]9
2 รายงานรับ - จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 29 ต.ค. 2563 ]11
3 รายงานการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน [ 28 เม.ย. 2563 ]12
4 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562 [ 6 ก.พ. 2563 ]10
5 รายงานรับ - จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 28 ต.ค. 2562 ]11
6 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 19 พ.ย. 2561 ]12
7 รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 26 ต.ค. 2561 ]12
8 รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 25 ต.ค. 2560 ]12
9 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 28 ธ.ค. 2559 ]10
10 รายรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 21 ต.ค. 2559 ]11