องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 196 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดสร้างสระฝึกว่ายน้ำศพด.ต.ประทัดบุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ [ 16 ก.ย. 2562 ]29
2 จัดซื้อไมโครโฟนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ [ 11 ก.ย. 2562 ]36
3 ปร4.โครงการจัดสร้างสระฝึกว่ายน้ำศพด.ต.ประทัดบุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ [ 6 ก.ย. 2562 ]52
4 แบบบก.01 โครงการจัดสร้างสระฝึกว่ายน้ำศพด.ต.ประทัดบุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ [ 6 ก.ย. 2562 ]42
5 ปร.5 โครงการจัดสร้างสระฝึกว่ายน้ำศพด. ต.ประทัดบุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ [ 6 ก.ย. 2562 ]46
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาตำบล(ต้นโพธิ์บ้านสระกอร์) [ 29 ส.ค. 2562 ]43
7 แบบบก.01 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาตำบล (ต้นโพธิ์บ้านสระกอร์) หมู่ที่ 3 ต.ประทัดบุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ [ 20 ส.ค. 2562 ]42
8 ปร.4โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาตำบล (ต้นโพธิ์บ้านสระกอร์) หมู่ที่ 3 ต.ประทัดบุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ [ 20 ส.ค. 2562 ]46
9 ปร.5 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาตำบล (ต้นโพธิ์บ้านสระกอร์) หมู่ที่ 3 ต.ประทัดบุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ [ 20 ส.ค. 2562 ]36
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและต่อโดเมนเนม [ 31 ก.ค. 2562 ]43
11 จ้างเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและต่อโดเมนเนมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2562 ]37
12 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัลติกคอนกรีตโดย วิธี Pavement In - Place Recycling บ้านปจิก หมู่ที่ 4 สายทางบ้านปจิกไปบ้านภูมิกันดาร ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ [ 21 มิ.ย. 2562 ]44
13 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีตโดย วิธี Pavement In - Place Recycling  บ้านปจิก หมู่ที่ 4 สายทางบ้านปจิกไปบ้านภูมิกันดารแบบบก.01 [ 10 มิ.ย. 2562 ]58
14 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีตโดย วิธี Pavement In - Place Recycling  บ้านปจิก หมู่ที่ 4 สายทางบ้านปจิกไปบ้านภูมิกันดารปร.4-5 [ 10 มิ.ย. 2562 ]60
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสูบน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ อุปโภค-บริโภคบ้านพนมหมู่ที่ 7 ตำบลประทัดบุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ [ 27 พ.ค. 2562 ]66
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาคสล.ม.1 นายโยน พร้อมพูน ไปโรงโม่หินเทพศิลา [ 30 เม.ย. 2562 ]59
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาคสล.ม.8 สายทางบ้านนายสุพร สุลินทบูรณ์ [ 30 เม.ย. 2562 ]69
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาคสล.ม.2 สายทางบ้านหนองยาวไปบ้านสระกอร์ [ 30 เม.ย. 2562 ]67
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาคสล.ม.8(สายบ้านประทัดบุไปสระกอร์) [ 25 เม.ย. 2562 ]70
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาคสล.ม.7(คุ้มโคกมะกะ) [ 25 เม.ย. 2562 ]68
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10