องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th
 
 
งานป้องกันการทุจริต


สรปเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ รอบ 6 เดือน (ต.ค. 2562 - มี.ค. 2563)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ สรปเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ รอบ 6 เดือน (ต.ค. 2562 - มี.ค. 2563)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ