องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th
 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา อบต.ประทัดบุ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 16 ส.ค. 2562 ]28
2 รายงานการประชุมสภา อบต.ประทัดบุ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 17 มิ.ย. 2562 ]29
3 รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 2) ปี 2562 [ 30 เม.ย. 2562 ]28
4 รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ปี 2562 [ 26 ก.พ. 2562 ]27
5 รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2561 [ 16 ก.พ. 2562 ]29
6 รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ (สมัยที่ 1) ปี 2561 [ 30 ต.ค. 2561 ]29
7 รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ปี 2561 [ 20 ก.ย. 2561 ]26
8 รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ปี 2561 [ 25 ส.ค. 2561 ]29
9 รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2) ปี 2561 [ 16 ส.ค. 2561 ]28
10 รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ปี 2561 [ 1 พ.ค. 2561 ]29
11 รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2561 [ 24 เม.ย. 2561 ]27
12 รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2560 [ 16 ก.พ. 2561 ]53
13 รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 3) ปี 2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]58
14 รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ปี 2560 [ 28 ส.ค. 2560 ]46
15 รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ปี 2560 [ 25 ส.ค. 2560 ]47
16 รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ปี 2560 [ 16 ส.ค. 2560 ]53
17 รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2560 [ 13 ก.ค. 2560 ]57
18 รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2560 [ 28 เม.ย. 2560 ]68
19 รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2559 [ 27 ก.พ. 2560 ]76
20 รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2559 [ 31 ต.ค. 2559 ]67
 
หน้า 1|2