องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th
 
 
งานป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประเมินความเสี่ยงประจำปี [ 1 ก.ค. 2563 ]10
2 รายงานผลการติดตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) [ 2 เม.ย. 2563 ]12
3 สรปเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ รอบ 6 เดือน (ต.ค. 2562 - มี.ค. 2563) [ 1 เม.ย. 2563 ]9
4 รายงานผลการดำเนินการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 [ 30 ธ.ค. 2562 ]10
5 สรุปผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 (รอบ 6 เดือน) [ 28 มิ.ย. 2562 ]10
6 ประกาศมาตรการการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 15 ม.ค. 2562 ]9
7 สรุปผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 [ 3 ต.ค. 2561 ]10
8 โครงการแผนป้องกันการทุจริต 2561-2564 [ 30 ต.ค. 2560 ]11
9 แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) [ 30 ต.ค. 2560 ]12