องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 196 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงาน และลูกจ้าง มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 15 มิ.ย. 2559 ]183
182 รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2559 [ 17 พ.ค. 2559 ]130
183 ประกาศราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านภูมิกันดาร หมู่ที่ 5 [ 17 ม.ค. 2559 ]163
184 จดหมายข่าว ประจำปี 2559 (การจัดเก็บภาษีประจำปี 2559) [ 21 ธ.ค. 2558 ]131
185 ประขาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 21 ธ.ค. 2558 ]111
186 จดหมายข่าวประจำปี 2558 [ 2 พ.ย. 2558 ]151
187 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2558 [ 2 พ.ย. 2558 ]127
188 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 15 ต.ค. 2558 ]126
189 ประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ทับซ้อนพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ ประจำเดือนมิถุนายน 2558 [ 7 ก.ค. 2558 ]132
190 จดหมายข่าวประจำเดือนธันวาคม [ 26 พ.ย. 2557 ]139
191 ประชาสัมพันธ์รถเกี่ยวนวด [ 26 พ.ย. 2557 ]141
192 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 6 ต.ค. 2557 ]113
193 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 25 มี.ค. 2557 ]159
194 จดหมายข่าวการชำระภาษีประจำปี [ 9 ม.ค. 2557 ]195
195 การประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปี 2559 [ 30 พ.ย. 542 ]118
196 รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 30 พ.ย. 542 ]138
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10