องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 191 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีตโดย วิธี Pavement In - Place Recycling  บ้านปจิก หมู่ที่ 4 สายทางบ้านปจิกไปบ้านภูมิกันดาร แบบบก.01 [ 10 มิ.ย. 2562 ]108
62 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีตโดย วิธี Pavement In - Place Recycling  บ้านปจิก หมู่ที่ 4 สายทางบ้านปจิกไปบ้านภูมิกันดาร ปร.4-5 [ 10 มิ.ย. 2562 ]90
63 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 5 มิ.ย. 2562 ]95
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสูบน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ อุปโภค-บริโภคบ้านพนมหมู่ที่ 7 ตำบลประทัดบุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ [ 27 พ.ค. 2562 ]94
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสูบน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ อุปโภค-บริโภคบ้านพนมหมู่ที่ 7 ตำบลประทัดบุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ [ 27 พ.ค. 2562 ]90
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาคสล.ม.1 สายทางบ้านนายโยน พร้อมพูนไปโรงโม่หินเทพศิลา [ 30 เม.ย. 2562 ]100
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาคสล.ม.2 สายทางบ้านหนองยาวไปบ้านสระกอร์ [ 30 เม.ย. 2562 ]89
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาคสล.ม.8 สายทางบ้านนายสุพร สุลินทบูรณ์ [ 30 เม.ย. 2562 ]89
69 ประกาศประชาสัมพันธ์การสำรวจฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย [ 29 เม.ย. 2562 ]15
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาคสล.ม.8(สายบ้านประทัดบุไปสระกอร์) [ 25 เม.ย. 2562 ]89
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาคสล.ม.7(คุ้มโคกมะกะ) [ 25 เม.ย. 2562 ]92
72 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจบกหมู่ที่ 1 สายทางบ้านนายโยน พร้อมพูน ไปโรงโม่หินเทพศิลา แบบปร.4-ปร.5 [ 23 เม.ย. 2562 ]110
73 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจบกหมู่ที่ 1 สายทางบ้านนายโยน พร้อมพูน ไปโรงโม่หินเทพศิลา แบบบก.1 [ 23 เม.ย. 2562 ]94
74 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองยาวหมู่ที่ 2 สายทางบ้านหนองยาวไปบ้านสระกอร์ แบบปร.4-ปร.5 [ 23 เม.ย. 2562 ]115
75 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองยาวหมู่ที่ 2 สายทางบ้านหนองยาวไปบ้านสระกอร์ แบบบก.1 [ 23 เม.ย. 2562 ]101
76 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านประทัดบุหมู่ที่ 8 สายทางบ้านนายสุพร สุลินทบูรณ์ แบบปร.4-ปร.5 [ 23 เม.ย. 2562 ]97
77 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านประทัดบุหมู่ที่ 8 สายทางบ้านนายสุพร สุลินทบูรณ์ แบบปร.4-ปร.5 [ 23 เม.ย. 2562 ]104
78 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านประทัดบุหมู่ที่ 8 สายทางบ้านนายสุพร สุลินทบูรณ์ แบบบก.1 [ 23 เม.ย. 2562 ]101
79 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพนมหมู่ที่ 7 (คุ้มโคกมะกะ) แบบปร4 [ 11 เม.ย. 2562 ]100
80 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพนมหมู่ที่ 7 (โคกมะกะ) แบบปร.5 [ 11 เม.ย. 2562 ]95
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10