องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 196 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง การดาเนินงานและการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. 2562 [ 5 ส.ค. 2562 ]47
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและต่อโดเมนเนม [ 31 ก.ค. 2562 ]94
63 จ้างเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและต่อโดเมนเนมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2562 ]94
64 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ก.ค. 2562 ]124
65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา [ 25 มิ.ย. 2562 ]127
66 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัลติกคอนกรีตโดย วิธี Pavement In - Place Recycling บ้านปจิก หมู่ที่ 4 สายทางบ้านปจิกไปบ้านภูมิกันดาร ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ [ 21 มิ.ย. 2562 ]154
67 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีตโดย วิธี Pavement In - Place Recycling  บ้านปจิก หมู่ที่ 4 สายทางบ้านปจิกไปบ้านภูมิกันดาร แบบบก.01 [ 10 มิ.ย. 2562 ]135
68 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีตโดย วิธี Pavement In - Place Recycling  บ้านปจิก หมู่ที่ 4 สายทางบ้านปจิกไปบ้านภูมิกันดาร ปร.4-5 [ 10 มิ.ย. 2562 ]114
69 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 5 มิ.ย. 2562 ]115
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสูบน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ อุปโภค-บริโภคบ้านพนมหมู่ที่ 7 ตำบลประทัดบุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ [ 27 พ.ค. 2562 ]119
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสูบน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ อุปโภค-บริโภคบ้านพนมหมู่ที่ 7 ตำบลประทัดบุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ [ 27 พ.ค. 2562 ]112
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาคสล.ม.1 สายทางบ้านนายโยน พร้อมพูนไปโรงโม่หินเทพศิลา [ 30 เม.ย. 2562 ]119
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาคสล.ม.2 สายทางบ้านหนองยาวไปบ้านสระกอร์ [ 30 เม.ย. 2562 ]124
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาคสล.ม.8 สายทางบ้านนายสุพร สุลินทบูรณ์ [ 30 เม.ย. 2562 ]113
75 ประกาศประชาสัมพันธ์การสำรวจฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย [ 29 เม.ย. 2562 ]36
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาคสล.ม.8(สายบ้านประทัดบุไปสระกอร์) [ 25 เม.ย. 2562 ]110
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาคสล.ม.7(คุ้มโคกมะกะ) [ 25 เม.ย. 2562 ]113
78 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจบกหมู่ที่ 1 สายทางบ้านนายโยน พร้อมพูน ไปโรงโม่หินเทพศิลา แบบปร.4-ปร.5 [ 23 เม.ย. 2562 ]131
79 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจบกหมู่ที่ 1 สายทางบ้านนายโยน พร้อมพูน ไปโรงโม่หินเทพศิลา แบบบก.1 [ 23 เม.ย. 2562 ]130
80 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองยาวหมู่ที่ 2 สายทางบ้านหนองยาวไปบ้านสระกอร์ แบบปร.4-ปร.5 [ 23 เม.ย. 2562 ]141
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10