องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 196 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 โครงการปรับเกลี่ยตกแต่งพื้นที่และลงหินคลุกเป็นจุด ๆ สายทางบ้านประทัดบุ หมู่ที่ 8 ไปบ้านพนมหมู่ที่ 7 (ปปช.1) [ 22 ส.ค. 2561 ]134
122 ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปี 2561 (เพิ่มเติมครั้งที่3/2561) [ 20 ส.ค. 2561 ]142
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านหนองยาว หมู่ที่ 2 โดยราษฎรสมทบค่าจ้างแรงงานเกลี่ยปรับแต่ง [ 25 ก.ค. 2561 ]150
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านสวายปรีง หมู่ที่ 6 โดยราษฎรสมทบค่าจ้างแรงงานเกลี่ยปรับแต่ง6 [ 25 ก.ค. 2561 ]129
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านปจิกพัฒนา หมู่ที่ 9 โดยราษฎรสมทบค่าจ้างแรงงานเกลี่ยปรับแต่ง6 [ 25 ก.ค. 2561 ]119
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านปจิก หมู่ที่ 4 โดยราษฎรสมทบค่าจ้างแรงงานเกลี่ยปรับแต่ง6 [ 25 ก.ค. 2561 ]121
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3 โดยราษฎรสมทบค่าจ้างแรงงานเกลี่ยปรับแต่ง6 [ 25 ก.ค. 2561 ]127
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านจบก หมู่ที่ 1 โดยราษฎรสมทบค่าจ้างแรงงานเกลี่ยปรับแต่ง6 [ 25 ก.ค. 2561 ]112
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำหลังอาคาร/สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ [ 28 มิ.ย. 2561 ]126
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำหลังอาคาร/สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ [ 28 มิ.ย. 2561 ]120
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำหลังอาคาร/สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ [ 28 มิ.ย. 2561 ]108
132 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำหลังอาคาร/สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ(ปร.4) [ 27 มิ.ย. 2561 ]100
133 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำหลังอาคาร/สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ(ปร.5) [ 27 มิ.ย. 2561 ]138
134 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำหลังอาคาร/สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ(ปปช.1) [ 27 มิ.ย. 2561 ]105
135 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.4 ซอยบ้านครูเข็มเพชร บุญปลอด (แบบปปช.1) [ 7 มิ.ย. 2561 ]135
136 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.4 ซอยบ้านครูเข็มเพชร บุญปลอด (ปร.4-5) [ 7 มิ.ย. 2561 ]105
137 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.4 ซอยบ้านผู้ใหญ่บ้าน นายลาม สนธิวา (แบบปปช.1) [ 6 มิ.ย. 2561 ]113
138 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.4 ซอยบ้านผู้ใหญ่บ้าน นายลาม สนธิวา (ปร.4-5) [ 6 มิ.ย. 2561 ]130
139 ประกาศผู้ชนะผลการคัดเลือกพนักงานจ้าง [ 30 พ.ค. 2561 ]161
140 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมถมดินปรับเกลี่ยแต่ง บ้านภูมิกันดาร หมู่ 5 (แบบป.ป.ช) [ 25 พ.ค. 2561 ]136
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10