องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 191 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 แจ้งการประเมินและยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ [ 21 ม.ค. 2561 ]145
142 ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวการออกรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ [ 21 ม.ค. 2561 ]123
143 ประกาศเรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฎิบัติราชการ [ 8 ม.ค. 2561 ]112
144 ประกาศเรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฎิบัติราชการ [ 8 ม.ค. 2561 ]112
145 ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 28 พ.ย. 2560 ]156
146 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ครั้งที่ 1 [ 30 ต.ค. 2560 ]115
147 แผนป้องกันการทุจริต 2561-2564 [ 30 ต.ค. 2560 ]118
148 แผ่นพับงานจัดเก็บรายได้ประจำปี 2561 [ 16 ส.ค. 2560 ]92
149 จดหมายข่าวและข่าวประชาสัมพันธ์ประจำปี 2561 [ 16 ส.ค. 2560 ]134
150 ประกาศราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี [ 23 มิ.ย. 2560 ]150
151 ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 19 พ.ค. 2560 ]159
152 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค.61 [ 2 มี.ค. 2560 ]126
153 แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2560 [ 9 ก.พ. 2560 ]147
154 จดหมายข่าว [ 14 ธ.ค. 2559 ]142
155 แผ่นพับการชำระภาษี [ 6 ธ.ค. 2559 ]92
156 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ [ 5 ธ.ค. 2559 ]100
157 จดหมายป่าวประจำปี 2560 [ 15 พ.ย. 2559 ]95
158 แผ่นพับการชำระภาษีประจำปี 2560 [ 15 พ.ย. 2559 ]103
159 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 28 ต.ค. 2559 ]95
160 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 3 ต.ค. 2559 ]144
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10