องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 196 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมถมดินปรับเกลี่ยแต่ง บ้านภูมิกันดาร หมู่ 5 (ปร.4-5) [ 25 พ.ค. 2561 ]128
142 ประกาศเรื่องกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 [ 25 พ.ค. 2561 ]159
143 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 25 พ.ค. 2561 ]121
144 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(ภารกิจ) ประจำปี 2561 [ 15 พ.ค. 2561 ]131
145 ประกาศแผนจัดหาพัสดุ เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1-2/2561) [ 2 พ.ค. 2561 ]117
146 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม(ครั้งที่ 1) [ 16 ก.พ. 2561 ]111
147 แจ้งการประเมินและยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ [ 21 ม.ค. 2561 ]171
148 ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวการออกรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ [ 21 ม.ค. 2561 ]143
149 ประกาศเรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฎิบัติราชการ [ 8 ม.ค. 2561 ]147
150 ประกาศเรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฎิบัติราชการ [ 8 ม.ค. 2561 ]132
151 ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 28 พ.ย. 2560 ]185
152 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ครั้งที่ 1 [ 30 ต.ค. 2560 ]134
153 แผนป้องกันการทุจริต 2561-2564 [ 30 ต.ค. 2560 ]137
154 แผ่นพับงานจัดเก็บรายได้ประจำปี 2561 [ 16 ส.ค. 2560 ]113
155 จดหมายข่าวและข่าวประชาสัมพันธ์ประจำปี 2561 [ 16 ส.ค. 2560 ]158
156 ประกาศราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี [ 23 มิ.ย. 2560 ]180
157 ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 19 พ.ค. 2560 ]181
158 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค.61 [ 2 มี.ค. 2560 ]150
159 แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2560 [ 9 ก.พ. 2560 ]169
160 จดหมายข่าว [ 14 ธ.ค. 2559 ]164
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10