องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 286 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ่้านสวายปรีง ตำบลประทัดบุ ไปบ้านสมุด ตำบลสมุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 ธ.ค. 2565 ]4
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ่้านสวายปรีง ตำบลประทัดบุ ไปบ้านสมุด ตำบลสมุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 ธ.ค. 2565 ]3
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็กสายทาง ซอยนางเทียบ ซื่อความซื่อ บ้านสวายปรีง หมู่ที่ ๖ [ 17 พ.ค. 2565 ]88
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ หมู่ที่ ๓ [ 17 พ.ค. 2565 ]84
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านพนม หมู่ที่ ๗ ไปบ้านโคกลาว ตำบลไพล [ 17 พ.ค. 2565 ]81
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยข้างวัดบ้านจบกไปบ้านสระกอร์ [ 17 พ.ค. 2565 ]85
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยหนองละเบิก บ้านปจิก หมู่ที่ ๔ [ 17 พ.ค. 2565 ]90
8 ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยข้างวัดบ้านจบกไปบ้านสระกอร์ [ 6 พ.ค. 2565 ]76
9 ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยหนองละเบิก บ้านปจิก หมู่ที่ ๔ [ 20 เม.ย. 2565 ]76
10 ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านพนม หมู่ที่ ๗ ไปบ้านโคกลาว ตำบลไพล [ 19 เม.ย. 2565 ]75
11 ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ หมู่ที่ ๓ [ 18 เม.ย. 2565 ]80
12 ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็กสายทาง ซอยนางเทียบ ซื่อความซื่อ บ้านสวายปรีง หมู่ที่ ๖ [ 18 เม.ย. 2565 ]67
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชั้นล่าง อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ หมู่ที่ 3 [ 25 มี.ค. 2565 ]126
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ หมู่ที่ 3 [ 25 มี.ค. 2565 ]123
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ หมู่ที่ 3 [ 25 มี.ค. 2565 ]103
16 ประกาศราคากลางงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ หมู่ที่ 3 [ 11 มี.ค. 2565 ]112
17 ประกาศราคากลางงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ หมู่ที่ 3 [ 11 มี.ค. 2565 ]79
18 ประกาศราคากลางงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชั้นล่าง อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ หมู่ที่ 3 [ 11 มี.ค. 2565 ]81
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านหนองยาว - บ้านพนม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 มี.ค. 2565 ]146
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านสระกอร์ - บ้านสวายปรีง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 มี.ค. 2565 ]119
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15