องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
  โครงการกินจืด ยืดชีวิต ในผู้ป่วยเรื้อรังที่มีภาวะไ...[วันที่ 2017-10-31][ผู้อ่าน 597]
 
  โครงการเด็กและเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบป...[วันที่ 2017-08-22][ผู้อ่าน 934]
 
  โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ...[วันที่ 2017-07-11][ผู้อ่าน 716]
 
  โครงการอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพแก่กลุ่มสตรี[วันที่ 2017-06-21][ผู้อ่าน 765]
 
  โครงการฝึกอบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน[วันที่ 2017-06-15][ผู้อ่าน 593]
 
  โครงการปรองดองสมานฉันท์ ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติแล...[วันที่ 2017-03-30][ผู้อ่าน 662]
 
  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร ...[วันที่ 2017-03-19][ผู้อ่าน 788]
 
  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2560 ก...[วันที่ 2017-03-01][ผู้อ่าน 1367]
 
  ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต...[วันที่ 2017-02-22][ผู้อ่าน 1730]
 
  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559[วันที่ 2016-09-01][ผู้อ่าน 346]
 
  โครงการหนึ่งคน หนึ่งฝน หนึ่งต้น เพื่อประชาชนชาวไทย...[วันที่ 2016-08-10][ผู้อ่าน 792]
 
  โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบป...[วันที่ 2016-07-22][ผู้อ่าน 288]
 

|1|2|3|4หน้า 5|6|7