องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
  ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ศยช.ตำบลประทัดบุ (จำนวน 4 ...[วันที่ 2019-08-29][ผู้อ่าน 678]
 
  ศุนย์ผสมเทียมตำบลประทัดบุ[วันที่ 2019-08-14][ผู้อ่าน 527]
 
  โครงการ อบต.ประทัดบุ พบปะประชาชน ปี 2562[วันที่ 2019-05-31][ผู้อ่าน 537]
 
  การส่งเสริมนาแปลงใหญ่พื้นที่ตำบลประทัดบุ[วันที่ 2019-03-04][ผู้อ่าน 381]
 
  การส่งเสริมกลุ่มมันสำปะหลังแปลงใหญ่ตำบลประทัดบุ[วันที่ 2019-02-04][ผู้อ่าน 321]
 
  โครงการกินจืด ยืดชีวิต ในผู้ป่วยเรื้อรังที่มีภาวะไ...[วันที่ 2017-10-31][ผู้อ่าน 610]
 
  โครงการเด็กและเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบป...[วันที่ 2017-08-22][ผู้อ่าน 999]
 
  โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ...[วันที่ 2017-07-11][ผู้อ่าน 733]
 
  โครงการอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพแก่กลุ่มสตรี[วันที่ 2017-06-21][ผู้อ่าน 783]
 
  โครงการฝึกอบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน[วันที่ 2017-06-15][ผู้อ่าน 606]
 
  โครงการปรองดองสมานฉันท์ ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติแล...[วันที่ 2017-03-30][ผู้อ่าน 687]
 
  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร ...[วันที่ 2017-03-19][ผู้อ่าน 801]
 

|1|2|3|4หน้า 5|6|7