องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
  โครงการเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล...[วันที่ 2016-06-13][ผู้อ่าน 739]
 
  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตยบนวิถึชีวิตเศ...[วันที่ 2016-06-12][ผู้อ่าน 1056]
 
  โครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขีย...[วันที่ 2016-06-10][ผู้อ่าน 846]
 
  โครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขีย...[วันที่ 2016-06-10][ผู้อ่าน 777]
 
  ประเพณีขึ้นเขาสวาย ประจำปี 2559[วันที่ 2016-04-18][ผู้อ่าน 715]
 
  กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2559[วันที่ 2016-04-18][ผู้อ่าน 635]
 
  โครงการมหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ[วันที่ 2016-04-18][ผู้อ่าน 294]
 
  โครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบลและแผนชุมชน ประจำปีงบประมา...[วันที่ 2016-03-28][ผู้อ่าน 756]
 
  โครงการสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น[วันที่ 2015-09-16][ผู้อ่าน 392]
 
  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง[วันที่ 2015-09-15][ผู้อ่าน 705]
 
  โครงการ หนึ่งคน หนึ่งฝน หนึ่งต้น เพื่อประชาชนชาวไท...[วันที่ 2015-09-14][ผู้อ่าน 337]
 
  โครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขีย...[วันที่ 2015-08-11][ผู้อ่าน 646]
 

|1|2|3|4|5หน้า 6|7