องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2560 ก...[วันที่ 2017-03-01][ผู้อ่าน 1376]
 
  ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต...[วันที่ 2017-02-22][ผู้อ่าน 1743]
 
  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559[วันที่ 2016-09-01][ผู้อ่าน 356]
 
  โครงการหนึ่งคน หนึ่งฝน หนึ่งต้น เพื่อประชาชนชาวไทย...[วันที่ 2016-08-10][ผู้อ่าน 804]
 
  โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบป...[วันที่ 2016-07-22][ผู้อ่าน 298]
 
  โครงการเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล...[วันที่ 2016-06-13][ผู้อ่าน 758]
 
  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตยบนวิถึชีวิตเศ...[วันที่ 2016-06-12][ผู้อ่าน 1075]
 
  โครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขีย...[วันที่ 2016-06-10][ผู้อ่าน 870]
 
  โครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขีย...[วันที่ 2016-06-10][ผู้อ่าน 791]
 
  ประเพณีขึ้นเขาสวาย ประจำปี 2559[วันที่ 2016-04-18][ผู้อ่าน 737]
 
  กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2559[วันที่ 2016-04-18][ผู้อ่าน 649]
 
  โครงการมหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ[วันที่ 2016-04-18][ผู้อ่าน 309]
 

|1|2|3|4|5หน้า 6|7