องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตยบนวิถึชีวิตเศ...[วันที่ 2016-06-12][ผู้อ่าน 1020]
 
  โครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขีย...[วันที่ 2016-06-10][ผู้อ่าน 795]
 
  โครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขีย...[วันที่ 2016-06-10][ผู้อ่าน 732]
 
  ประเพณีขึ้นเขาสวาย ประจำปี 2559[วันที่ 2016-04-18][ผู้อ่าน 678]
 
  กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2559[วันที่ 2016-04-18][ผู้อ่าน 605]
 
  โครงการมหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ[วันที่ 2016-04-18][ผู้อ่าน 260]
 
  โครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบลและแผนชุมชน ประจำปีงบประมา...[วันที่ 2016-03-28][ผู้อ่าน 721]
 
  โครงการสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น[วันที่ 2015-09-16][ผู้อ่าน 344]
 
  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง[วันที่ 2015-09-15][ผู้อ่าน 677]
 
  โครงการ หนึ่งคน หนึ่งฝน หนึ่งต้น เพื่อประชาชนชาวไท...[วันที่ 2015-09-14][ผู้อ่าน 303]
 
  โครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขีย...[วันที่ 2015-08-11][ผู้อ่าน 613]
 
  วันแม่แห่งชาติ ปี 2558[วันที่ 2015-08-10][ผู้อ่าน 613]
 

|1|2|3|4|5หน้า 6|7