องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
  ประชุมเข้มเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด[วันที่ 2021-07-22][ผู้อ่าน 390]
 
  ส่งมอบน้ำยาพ่นให้ทีมชุดเคลื่อนที่เร็วประจำหมู่บ้าน[วันที่ 2021-06-24][ผู้อ่าน 450]
 
  โครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ร่วม...[วันที่ 2021-06-16][ผู้อ่าน 536]
 
  อาสาด้วยใจ บำบัดทุกข์บำรุงสุข[วันที่ 2021-06-16][ผู้อ่าน 406]
 
  ประชุมหารือมาตรการกรณีการจัดงานศพและงานแต่ง[วันที่ 2021-06-16][ผู้อ่าน 414]
 
  ตรวจประเมินเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของโรงเ...[วันที่ 2021-05-26][ผู้อ่าน 483]
 
  ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวัง โรคลัมปี สกิน[วันที่ 2021-05-26][ผู้อ่าน 482]
 
  ส่งมอบถุงยังชีพ[วันที่ 2021-05-14][ผู้อ่าน 470]
 
  ตรวจสอบวาตภัย[วันที่ 2021-05-14][ผู้อ่าน 292]
 
  เตรียมถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชน[วันที่ 2021-05-12][ผู้อ่าน 291]
 
  การประกาศเจตจำนงสุจริตโปร่งใสในการบริหารงานและประก...[วันที่ 2021-05-11][ผู้อ่าน 306]
 
  ประชุมพิจารณาช่วยเหลือประชาชน กรณีได้รับผลกระทบจาก...[วันที่ 2021-05-10][ผู้อ่าน 348]
 

|1|2หน้า 3|4|5|6|7