องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
  โครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบลและแผนชุมชน ประจำปีงบประมา...[วันที่ 2016-03-28][ผู้อ่าน 781]
 
  โครงการสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น[วันที่ 2015-09-16][ผู้อ่าน 424]
 
  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง[วันที่ 2015-09-15][ผู้อ่าน 720]
 
  โครงการ หนึ่งคน หนึ่งฝน หนึ่งต้น เพื่อประชาชนชาวไท...[วันที่ 2015-09-14][ผู้อ่าน 367]
 
  โครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขีย...[วันที่ 2015-08-11][ผู้อ่าน 669]
 
  วันแม่แห่งชาติ ปี 2558[วันที่ 2015-08-10][ผู้อ่าน 658]
 
  โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 25...[วันที่ 2015-08-03][ผู้อ่าน 861]
 
  โครงการรณรงค์และรักษาความสะอาดหน้าบ้าน น่ามอง[วันที่ 2015-07-14][ผู้อ่าน 897]
 
  โครงการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งชุมชนมวลชนสัมพันธ์[วันที่ 2015-06-08][ผู้อ่าน 510]
 
  ประเพณีขึ้นเขาสวาย ประจำปี 2557[วันที่ 2014-05-06][ผู้อ่าน 375]
 

|1|2|3|4|5|6หน้า 7