องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
  กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และเสริมสร้างคุ...[วันที่ 2022-02-14][ผู้อ่าน 196]
 
  สำรวจพื้นที่เพื่อขยายถนนสายทางบ้านสระกอร์-บ้านจบก[วันที่ 2022-02-13][ผู้อ่าน 170]
 
  ลงพื้นที่สำรวจถนนบ้านประทัดบุ หมู่ที่ 8[วันที่ 2022-02-04][ผู้อ่าน 140]
 
  ประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลป...[วันที่ 2022-01-05][ผู้อ่าน 167]
 
  ลานกีฬาและสถิติการใช้ลานกีฬา[วันที่ 2021-08-23][ผู้อ่าน 403]
 
  พัฒนาและเร่งมือเตรียมสถานที่จัดทำศูนย์พักคอยผู้ป่ว...[วันที่ 2021-07-24][ผู้อ่าน 385]
 
  ประชุมเข้มเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด[วันที่ 2021-07-22][ผู้อ่าน 347]
 
  ส่งมอบน้ำยาพ่นให้ทีมชุดเคลื่อนที่เร็วประจำหมู่บ้าน[วันที่ 2021-06-24][ผู้อ่าน 400]
 
  โครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ร่วม...[วันที่ 2021-06-16][ผู้อ่าน 450]
 
  อาสาด้วยใจ บำบัดทุกข์บำรุงสุข[วันที่ 2021-06-16][ผู้อ่าน 346]
 
  ประชุมหารือมาตรการกรณีการจัดงานศพและงานแต่ง[วันที่ 2021-06-16][ผู้อ่าน 353]
 
  ตรวจประเมินเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของโรงเ...[วันที่ 2021-05-26][ผู้อ่าน 441]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6|7