องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่น...[วันที่ 2022-05-20][ผู้อ่าน 229]
 
  ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนสัมพ...[วันที่ 2022-05-16][ผู้อ่าน 234]
 
  ประชุมการดำเนินการเคาะประตูครัวเรือนยากจนและลงพื้น...[วันที่ 2022-04-22][ผู้อ่าน 197]
 
  การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสู่การจัดทำแผน...[วันที่ 2022-03-21][ผู้อ่าน 276]
 
  มอบถุงยังชีพเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด...[วันที่ 2022-03-08][ผู้อ่าน 282]
 
  ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล[วันที่ 2022-02-28][ผู้อ่าน 255]
 
  กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และเสริมสร้างคุ...[วันที่ 2022-02-14][ผู้อ่าน 245]
 
  สำรวจพื้นที่เพื่อขยายถนนสายทางบ้านสระกอร์-บ้านจบก[วันที่ 2022-02-13][ผู้อ่าน 223]
 
  ลงพื้นที่สำรวจถนนบ้านประทัดบุ หมู่ที่ 8[วันที่ 2022-02-04][ผู้อ่าน 209]
 
  ประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลป...[วันที่ 2022-01-05][ผู้อ่าน 218]
 
  ลานกีฬาและสถิติการใช้ลานกีฬา[วันที่ 2021-08-23][ผู้อ่าน 455]
 
  พัฒนาและเร่งมือเตรียมสถานที่จัดทำศูนย์พักคอยผู้ป่ว...[วันที่ 2021-07-24][ผู้อ่าน 462]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6|7