องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
งานป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินโครงการปรองดองสมานฉันท์ฯ กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตฯ ประจำปี 2565 [ 13 มิ.ย. 2565 ]35
2 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงลบประมาณ พ.ศ.2565 [ 8 มิ.ย. 2565 ]44
3 รายงานผลการดำเนินโครงการปรองดองสมานฉันท์ฯ กิจกรรมรณรงค์ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติฯ ประจำปี 2565 [ 20 พ.ค. 2565 ]38
4 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสียงการทุจริตของ อบต.ประทัดบุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) [ 22 เม.ย. 2565 ]69
5 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]66
6 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) [ 13 เม.ย. 2565 ]74
7 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 13 เม.ย. 2565 ]67
8 ผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 13 เม.ย. 2565 ]71
9 ผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 13 เม.ย. 2565 ]66
10 แผนป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 13 เม.ย. 2565 ]68
11 สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ต.ค.64-มี.ค.65) [ 7 เม.ย. 2565 ]76
12 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ [ 4 ก.พ. 2565 ]66
13 คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบ [ 3 ก.พ. 2565 ]68
14 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.ประทัดบุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 21 ม.ค. 2565 ]65
15 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2565) [ 29 ธ.ค. 2564 ]69
16 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 24 ธ.ค. 2564 ]59
17 แผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]172
18 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน [ 14 พ.ค. 2564 ]168
19 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน [ 14 พ.ค. 2564 ]169
20 สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน [ 22 เม.ย. 2564 ]169
 
หน้า 1|2