องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 196 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 แบบปปช.1โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.6 สายบ้านสวายปรีง-บ้านสระกอร์ [ 22 พ.ย. 2561 ]129
102 แบบปร.4-5โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัลติกคอนกรีต ด้วยวิธี Pavementln-Place Recycling บ้านปจิกพัฒนาหมู่ที่9 สายทางบ้านปจิก-บ้านภูมิกันดาร [ 22 พ.ย. 2561 ]138
103 แบบปร.4-5โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสวายปรีง ม.6สายทางบ้านสวายปรีง-บ้านสระกอร์ [ 22 พ.ย. 2561 ]150
104 แบบปปช.1โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.3 สายทางบ้านสระกอร์ไปบ้านประทัดบุ [ 22 พ.ย. 2561 ]150
105 แบบปร.4-5โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระกอร์ ม.3สายทางบ้านสระกอร์ไปบ้านประทัดบุ [ 22 พ.ย. 2561 ]153
106 ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 [ 12 ต.ค. 2561 ]187
107 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านภูมิกันดาร [ 10 ต.ค. 2561 ]144
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงกาปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ [ 19 ก.ย. 2561 ]126
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรั้วรอบที่ทำการอบต.หลังเก่า หมู่ที่ 1 บ้านจบก ต.ประทัดบุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ [ 19 ก.ย. 2561 ]131
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรั้วรอบที่ทำการอบต.ประทัดบุหลังเก่า หมู่ที่ 1 บ้านจบก ต.ประทัดบุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ [ 19 ก.ย. 2561 ]135
111 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.ประทัดบุ หมู่ที่ 3 ต.ประทัดบุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ (ปปช.1) [ 18 ก.ย. 2561 ]137
112 โครงการก่อสร้างรั้วรอบที่ทำการ อบต.ประทัดบุหลังเก่า (ปปช.1) [ 18 ก.ย. 2561 ]133
113 โครงการก่อสร้างรั้วรอบที่ทำการ อบต.ประทัดบุหลังเก่า (ปร.4-ปร.5) [ 18 ก.ย. 2561 ]134
114 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.ประทัดบุ หมู่ที่ 3 ต.ประทัดบุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ (ปร.4-ปร.5) [ 18 ก.ย. 2561 ]131
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงหน้าต่างและติดตั้งเหล็กดัดอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ [ 27 ส.ค. 2561 ]139
116 ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปี 2561 (เพิ่มเติมครั้งที่4/2561) [ 27 ส.ค. 2561 ]143
117 โครงกาปรับปรุงหน้าต่างและติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่าง อาคาร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ (ปปช1) [ 23 ส.ค. 2561 ]146
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับเกลี่ยและตกแต่งพื้นที่และลงหินคลุกเป็นจุด ๆ สายทางบ้านประทัดบุหมู่ที่ 8ไปบ้านพนม หมู่ที่ 7 [ 23 ส.ค. 2561 ]159
119 โครงการปรับเกลี่ยตกแต่งพื้นที่และลงหินคลุกเป็นจุด ๆ สายทางบ้านประทัดบุ หมู่ที่ 8 ไปบ้านพนมหมู่ที่ 7 (ปร.4) [ 22 ส.ค. 2561 ]145
120 โครงการปรับเกลี่ยตกแต่งพื้นที่และลงหินคลุกเป็นจุด ๆ สายทางบ้านประทัดบุ หมู่ที่ 8 ไปบ้านพนมหมู่ที่ 7 (ปร.5) [ 22 ส.ค. 2561 ]144
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10