องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 191 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านภูมิกันดาร [ 10 ต.ค. 2561 ]122
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงกาปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ [ 19 ก.ย. 2561 ]106
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรั้วรอบที่ทำการอบต.หลังเก่า หมู่ที่ 1 บ้านจบก ต.ประทัดบุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ [ 19 ก.ย. 2561 ]108
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรั้วรอบที่ทำการอบต.ประทัดบุหลังเก่า หมู่ที่ 1 บ้านจบก ต.ประทัดบุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ [ 19 ก.ย. 2561 ]113
105 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.ประทัดบุ หมู่ที่ 3 ต.ประทัดบุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ (ปปช.1) [ 18 ก.ย. 2561 ]116
106 โครงการก่อสร้างรั้วรอบที่ทำการ อบต.ประทัดบุหลังเก่า (ปปช.1) [ 18 ก.ย. 2561 ]113
107 โครงการก่อสร้างรั้วรอบที่ทำการ อบต.ประทัดบุหลังเก่า (ปร.4-ปร.5) [ 18 ก.ย. 2561 ]111
108 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.ประทัดบุ หมู่ที่ 3 ต.ประทัดบุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ (ปร.4-ปร.5) [ 18 ก.ย. 2561 ]110
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงหน้าต่างและติดตั้งเหล็กดัดอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ [ 27 ส.ค. 2561 ]105
110 ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปี 2561 (เพิ่มเติมครั้งที่4/2561) [ 27 ส.ค. 2561 ]111
111 โครงกาปรับปรุงหน้าต่างและติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่าง อาคาร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ (ปปช1) [ 23 ส.ค. 2561 ]124
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับเกลี่ยและตกแต่งพื้นที่และลงหินคลุกเป็นจุด ๆ สายทางบ้านประทัดบุหมู่ที่ 8ไปบ้านพนม หมู่ที่ 7 [ 23 ส.ค. 2561 ]136
113 โครงการปรับเกลี่ยตกแต่งพื้นที่และลงหินคลุกเป็นจุด ๆ สายทางบ้านประทัดบุ หมู่ที่ 8 ไปบ้านพนมหมู่ที่ 7 (ปร.4) [ 22 ส.ค. 2561 ]112
114 โครงการปรับเกลี่ยตกแต่งพื้นที่และลงหินคลุกเป็นจุด ๆ สายทางบ้านประทัดบุ หมู่ที่ 8 ไปบ้านพนมหมู่ที่ 7 (ปร.5) [ 22 ส.ค. 2561 ]113
115 โครงการปรับเกลี่ยตกแต่งพื้นที่และลงหินคลุกเป็นจุด ๆ สายทางบ้านประทัดบุ หมู่ที่ 8 ไปบ้านพนมหมู่ที่ 7 (ปปช.1) [ 22 ส.ค. 2561 ]112
116 ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปี 2561 (เพิ่มเติมครั้งที่3/2561) [ 20 ส.ค. 2561 ]106
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านหนองยาว หมู่ที่ 2 โดยราษฎรสมทบค่าจ้างแรงงานเกลี่ยปรับแต่ง [ 25 ก.ค. 2561 ]120
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านสวายปรีง หมู่ที่ 6 โดยราษฎรสมทบค่าจ้างแรงงานเกลี่ยปรับแต่ง6 [ 25 ก.ค. 2561 ]108
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านปจิกพัฒนา หมู่ที่ 9 โดยราษฎรสมทบค่าจ้างแรงงานเกลี่ยปรับแต่ง6 [ 25 ก.ค. 2561 ]93
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านปจิก หมู่ที่ 4 โดยราษฎรสมทบค่าจ้างแรงงานเกลี่ยปรับแต่ง6 [ 25 ก.ค. 2561 ]99
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10